پنج شنبه ١٤ مرداد ١٤٠٠ - 
1 2
 
صفحه اصلي > امور پ‍‍ژوهشي > فرم های پژوهشی 
 
 

 

فرم های پژوهشی

 

دانشجويان رشته های مختلف جهت انجام پايان نامه موارد ذيل را رعايت فرمايند :

1-پايان نامه ها را براساس مقررات وآيين نامه های آموزشی اجرايی موجود در سايت انتخاب گردد .

2- فرم های مربوطه را تکميل و ضمن ارسال آن از طريق پست الکترونيکی شعبه به آدرس
ib@sbmu.ac.ir

 

اصل آن را پس از امضاء مدير گروه تحويل مديريت پژوهش شعبه نماييد .
 

 

در صورت عدم امکان دریافت فایل ها ، از فایل فشرده موجود در انتهای هر ستون (مقطع) استفاده نمایید.::

 در این صفحه شما می توانید فایلهای فرم های زیر را دانلود نمایید :

 

 

فرم اعلام دفاع پایان نامه ارشد(مختص دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي)ا.doc

 

فرم پرسشنامه طرح تحقیقاتی.doc برگه ارزشیابی پایان نامه دانشجویان پزشکی عمومی.doc

 

فرم پرسشنامه طرح تحقیقاتی.doc

 

فرم خلاصه گزارش پیشرفت پایان نامه.doc فرم_شماره_سه_-اعلام_تاریخ_دفاع(مختص_رشته_دندانپزشکی).doc

 

توصيه هاي براي ارائه پروپوزال.doc

 

فرم خود تکمیلی پیشرفت کار پایان نامه.doc فرم ارزشیابی آموزشی رساله (دانشجویان دندانپزشکی).doc

 

فرم شماره سه -اعلام تاریخ دفاع پایان نامه.doc

 

توصيه هاي براي ارائه پروپوزال.doc فرم پرسشنامه طرح تحقیقاتی.doc

فرم شماره دو-.طرح پژوهش پایان نامه.doc

 

فرم شماره چهار - گزارش شش ماهه پیشرفت رساله دکتری تخصصی.doc

 

فرم درخواست تصویب دفاع پروپوزال پایان نامه دکترای عمومی دندانپزشکی در گروه.doc

 

فرم تصویب عنوان کارشناسی ارشد.doc

 

فرم شماره سه -اعلام تاریخ دفاع پایان نامه.doc فرم ارزشیابی آموزشی رساله 3.doc

 

درخواست معرفی نامه جهت پیگیری پایان نامه

 

فرم شماره دو-.طرح پژوهش پایان نامه.doc گزارش پیشرفت رساله 3 .doc

 

 فایل فشرده کلیه فرم های مقطع کارشناسی ارشد

 

PhDفرم درخواست تصویب عنوان پایان نامه دکترای حرقه ای و .doc توصيه هاي براي ارائه پروپوزال.doc

 فرم تسویه حساب

 

 

 درخواست معرفی نامه جهت پیگیری پایان نامه فرم شماره سه -اعلام تاریخ دفاع پایان نامه.doc

 

 

 

فایل فشرده کلیه فرم های مقطع دکترای تخصصی

فرم شماره دو-.طرح پژوهش پایان نامه.doc

 

 

 فرم تسویه حساب

 

PhDفرم درخواست تصویب عنوان پایان نامه دکترای حرقه ای و .doc
   

 

فایل فشرده کلیه فرم های مقطع دکترای حرفه ای

   

 فرم تسویه حساب

 

     

 

   دانلود فایل : tasviye karshenasi va dr.doc           حجم فایل 67 KB
   دانلود فایل : tasviye tahsilat takmili.doc           حجم فایل 70 KB
   دانلود فایل : فرم اعلام دفاع پایان نامه ارشد(مختص دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي)ا.doc           حجم فایل 40 KB
   دانلود فایل : برگه ارزشیابی پایان نامه دانشجویان پزشکی عمومی.doc           حجم فایل 89 KB
   دانلود فایل : فرم شماره سه -اعلام تاریخ دفاع(مختص رشته دندانپزشکی).doc           حجم فایل 42 KB
   دانلود فایل : فرم ارزشیابی آموزشی رساله (دانشجویان دندانپزشکی).doc           حجم فایل 77 KB
   دانلود فایل : فرم پرسشنامه طرح تحقیقاتی.doc           حجم فایل 181 KB
   دانلود فایل : فرم خلاصه گزارش پیشرفت پایان نامه.doc           حجم فایل 50 KB
   دانلود فایل : فرم خود تکمیلی پیشرفت کار پایان نامه.doc           حجم فایل 50 KB
   دانلود فایل : فرم درخواست تصویب دفاع پروپوزال پایان نامه دکترای عمومی دندانپزشکی در گروه.doc           حجم فایل 104 KB
   دانلود فایل : فرم ارزشیابی آموزشی رساله 3.doc           حجم فایل 84 KB
   دانلود فایل : گزارش پیشرفت رساله 3 .doc           حجم فایل 69 KB
   دانلود فایل : توصيه هاي براي ارائه پروپوزال.doc           حجم فایل 45 KB
   دانلود فایل : فرم شماره چهار - گزارش شش ماهه پیشرفت رساله دکتری تخصصی.doc           حجم فایل 80 KB
   دانلود فایل : فرم شماره سه -اعلام تاریخ دفاع پایان نامه.doc           حجم فایل 36 KB
   دانلود فایل : فرم شماره دو-.طرح پژوهش پایان نامه.doc           حجم فایل 87 KB
   دانلود فایل : PhDفرم درخواست تصویب عنوان پایان نامه دکترای حرقه ای و .doc           حجم فایل 91 KB
   دانلود فایل : فرم تصویب عنوان کارشناسی ارشد.doc           حجم فایل 84 KB
پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانیشهید بهشــتی
آدرس : تهران -  خیابان ولیعصر (عج) - خیابان شهید عباسپور(توانیر) - جنب پل همت - پلاک 19
تلفن : 88209020 - 021                  فکس : 88649181 - 021                 پست الکترونیک : ib@sbmu.ac.ir
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.